בכל הדלקה יש להדליק ללפחות שעתיים או עד שבריכת ההמסה נוגעת בכל הדפנות.